The fountain of content

“The fountain of content must spring up in the mind, and he who hath so little knowledge of human nature as to seek happiness by changing anything but his own disposition, will waste his life in fruitless efforts and multiply the grief he proposes to remove.”

Samuel Johnson

“De fontein van bevrediging moet ontspringen in gedachten, en hij die zo weinig weet van de menselijke aard en het probeert te zoeken door alles te veranderen behalve zijn eigen mindset, zal zijn leven verspillen in vruchteloze moeite en de pijn die hij probeert te verwijderen vermeerderen”

Vrij vertaald door mij

Vorig bericht
Nieuwjaar, nieuwe kansen…
Menu