Zenuwen

Naarmate je ouder en ouder wordt ervaar je het steeds vaker. Zo ervaar ik het dan in ieder geval zelf. Als ik mezelf zou beschrijven zou ik mezelf echt geen zenuwkip vinden, maar er zijn momenten dat ik erg dicht op het lijntje zit. Een van die momenten is nu. Ik schrijf deze blog 1 uur voordat ik mijn interview heb. En ik kan je vertellen dat ik al ongeveer 2 dagen steeds moet denken aan dit moment. Wantja, wat als er iets mis gaat? Zo zijn er nog veel meer momenten te noemen. Tijdens zingen op een podium heb ik er geen last van, maar zodra ik een presentatie moet houden begint er van alles te kriebelen. Niet dat het dan helemaal misgaat, maar gewoon die spanning die je dan ervaart.
Ik hoop dat ik hierin niet de enige ben en dat je jezelf er enigszins in herkent. Het is een vervelend gevoel, maar het zorgt er ook voor dat je op scherp staat. Hiernaast is het ook wel een normaal verschijnsel. Wat bij mij meestal helpt is als ik gewoon naar God toe stap met mijn drukte, stress en angst en het gewoon allemaal overgeef aan Hem. Uiteindelijk doe je het ook allemaal niet voor jezelf, maar voor de opbouw van Zijn Koninkrijk.
Dit gaat natuurlijk ook gewoon op voor de zaken waarbij je niet op een podium staat, bijvoorbeeld als je mensen ergens wilt aanspreken of bij het welkom heten van mensen in een dienst of event.
Uiteindelijk komen zenuwen voort uit angst, bijvoorbeeld angst om te falen maar er zijn er nog wel meer. Maar in 1 Johannes 4:18 staat: 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
En natuurlijk is dat erg moeilijk voor ons mensen, maar het is dus wel mogelijk! Ik wil je vragen 1 Johannes 4 eens met oog op die angst door te lezen en hier met God over te praten als je hier mee worstelt.
Uit dit hoofdstuk zijn nog veel meer mooie dingen te halen, die ik later nog wil gaan behandelen.

1 Johannes 4:
1 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2 De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 4 U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 5 Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. 6 Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.
7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Vorig bericht
Muziek examen
Volgend bericht
Paspoort en rijbewijs
Menu