Wapens van het geloof

Als ik denk aan wapens denk ik gelijk aan de gevaarlijke machinegeweren, zwaarden en kanonnen; de menselijke wapens dus. Een strijd waarin mensen elkaar het leven niet gunnen. Een bloedige strijd met veel offers en een uitgedachte tactiek. Wat als ik jou vertel dat die strijd er ook in de hemelse gewesten is? Het ene leger botst op het andere leger. Het kost offers, commitment en volharding in de strijd, maar het resultaat is het meer dan waard. God roept ons ook op om voor hem de strijd op te pakken; “11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.” (‭Efeziërs‬ ‭6‬:‭11-18‬ NBV)

Er is in het Nederlands een spreekwoord; “voorbereiding is het halve werk” Ik denk dat dat hier ook toepasbaar is, omdat je je als het ware helemaal kan vullen met de Heilige Geest en God zodat je vanuit Jezus’ opstandingskracht grootse daden kunt doen. Jezus zegt zelf dat wij grotere dingen dan Hij gaan meemaken op deze aarde. En wat deed Jezus allemaal? Hij wierp demonen uit, genas de zieken en wekte zelfs doden op! Jezus had Zijn eigen kracht afgelegd en liet alles afhangen van zijn relatie met God. Hij werd evenveel mens als wij en liet ons zien hoe we kunnen leven vanuit de kracht en genade van God. Hiermee wil ik jullie bemoedigen en zegenen; met meer kracht, inzicht en liefde vanuit God voor de mensen om je heen.

Vorig bericht
Een nieuw jaar voor de boeg
Volgend bericht
Korte update
Menu