Vertrouwen op God

Vertrouwen, het klinkt zo simpel maar is toch zo ontzettend ingewikkeld. Hoe vaak heeft iemand jouw vertrouwen wel niet beschaamd? Ik ken jouw verhaal niet, maar weet je wat nu het mooie is aan God? Hem kan je altijd vertrouwen, en hij zal je nooit teleurstellen. Lees maar in Spreuken 3: 5-8 Ik heb het hier even heen gekopieerd vanuit de NBV.

5 Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.
7 Wees niet eigenzinnig,
maar heb ontzag voor de HEER
en ga het kwaad uit de weg.
8 Het zal je sterken als een medicijn,
het verkwikt je lichaam.

Wat hier dus eigenlijk staat is dat als je op God vertrouwt met heel je hart en alles van hem verwacht, je dus helemaal overgeeft, dat Hij dan voor jou de weg zal banen. Ook staat hier dat je niet eigenzinnig moet zijn, dit betekent dat je niet naar je eigen inzichten moet luisteren, probeer Gods stem te verstaan in je keuze’s. En dat je het kwaad uit de weg moet gaan, denk maar aan Psalm 1;

1 Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3 Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
4 Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Wanneer je het kwaad uit de weg gaat, en God betrekt in alles wat je doet, zal je een boom van leven zijn. Mensen gaan dit ook aan je zien, je draagt vruchten. Je omgeving zal een ander beeld van je gaan krijgen, omdat alles wat je doet tot bloei zal komen. Een goed voorbeeld daarvan is Jozef. Ookal gaat hij door zo veel moeilijke dingen heen, houdt hij zijn oog gericht op God, en verwacht alles van Hem. En daardoor wordt het huis van Potifar gezegend, omwille van Jozef.

Dit is niet enkel voor Jozef bedoeld! Jij kan evengoed steeds meer en meer op God gaan vertrouwen. Probeer daar eens in te stappen, het is niet erg als het je soms niet lukt, of als je maar klein begint. Maar je zult merken dat hoe meer je op God gaat vertrouwen, en je de Bijbelse principes gaat hanteren, hoe meer God door je heen kan gaan bewegen. Dan zal je vrucht dragen en kom je tot bloei. Vraag God om Zijn hulp daarin en hij zal je helpen!

Vorig bericht
Mijn herfstvakantie
Volgend bericht
Mijn leven in een notendop
Menu