Time

It is time for a people to rise up from the ashes we covered ourselves in. It is time to listen to God, to hear what He is saying. It is time to believe in the truth instead of the lies. It is time to step into freedom, to live from love instead of for love. We are loved by the Father and we are His sons and daughters. He wants to use us on this earth, there is one thing that can’t be done after judgement day and that is for more people to be saved. The world needs Jesus, He is the answer to our problems! We are born for such a time as this, let this be your wake up call!

“For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him.”
‭‭John‬ ‭3:16-17‬ ‭NIV‬‬

Nederlandse vertaling

Het is tijd voor mensen om de as waarin we ons verstopt hebben van zich af schudden. Het is tijd om te luisteren naar God, te horen wat Hij zegt. Het is tijd om te geloven in de waarheid in plaats van leugens. Het is tijd om in vrijheid te stappen, te leven vanuit Gods liefde voor ons in plaats van voor Zijn liefde. Wij zijn geliefd bij de Vader en zijn Zijn zonen en dochters. Hij wilt ons gebruiken op deze aarde, er is een ding dat niet meer kan nadat we opgenomen worden en dat is nog meer mensen redden. De wereld heeft Jezus nodig, Hij is het antwoord op onze problemen! Wij zijn geboren voor een tijd als deze, laat dit u activeren!

“Want God hield zoveel van de wereld dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die gelooft in Hem niet verloren gaat, maar voor eeuwig leeft. God heeft Zijn Zoon namelijk niet in de wereld gestuurd om die te veroordelen, maar om de wereld door Hem heen te redden.”
Johannes 3:16-17 (Vrij vertaald vanuit de NIV)

Vorig bericht
Levensveranderend
Volgend bericht
Trip naar Shasta
Menu