Oorlog in het Koninkrijk

Wij zijn soldaten van God

Afgelopen week moest ik denken aan de vergelijking van Paulus. Wij als gelovigen hebben een wapenuitrusting (Efeze 4:13-17) die we altijd nodig hebben om ons te beschermen en in Gods Kracht te wandelen. Ik bedacht me dat wanneer wij als soldaten van God door het leven gaan, we ook moeten denken aan hoe we met overwinningen van anderen omgaan.

Wees blij wanneer iemand anders wint!

Wees blij als iemand anders wint. Als je niet alert bent komen er, bij het succes van een ander, al snel verkeerde gedachten van vergelijking of jaloezie in je op. Ik geloof dat dit haaks staat op hoe een soldaat denkt die aan het front vecht. Zij verblijden zich in het succes van de ander, want hun overwinning maakt onze overwinning een stuk makkelijker. Er is hoop, want als zij dat gebied hebben verslagen kunnen wij het ook! Daarnaast denken ze ook aan het grotere plaatje. Er is een stuk van de duisternis verslagen. Het Koninkrijk heeft de overwinning behaald!

Teamwerk

Daarnaast kijken soldaten verder dan hun neus lang is. Ze begrijpen dat de overwinning niet door één man behaald kan worden. Om te winnen is iedereen nodig als een team. Vroeger was de strijd enkel soldaten tegen soldaten, maar wat we in de laatste 2 wereldoorlogen zagen was een zogenaamd thuisfront, waar de moeders, kinderen, opa’s en oma’s hard meewerkten. Zij deden dit door voedsel te sparen en wapens te maken. Uiteindelijk dus om het gevecht mogelijk te maken. Je had ook het front, waar ze ontvingen wat het thuisfront had bespaard en gemaakt. Vervolgens werden deze ingezet om de overwinning te behalen.

Als één lichaam

Ik geloof dat het Koninkrijk ook zo functioneert. Wij zijn allemaal onderdeel van elkaar, als de een lijd, lijden we allemaal. Maar als we aan elkaar denken, de woorden van God met elkaar delen, bidden met kracht en autoriteit maken we elkaars leven een stuk makkelijker en krachtiger!

Lang verhaal kort

Dus: weg met de jaloezie, vergelijking! Wij gaan ervoor om elkaar te zegenen, te bemoedigen en te helpen. Niet elkaar tegen te werken, of het nu in gedachten is of daadwerkelijk. Laten we ten allen tijden elkaar zegenen en het koninkrijk van de duisternis zien verbrokkelen! Wij zijn niet gemaakt om enkel te overleven in de loopgraven, maar om te overwinnen, te bezitten en te transformeren. Jouw stad, jouw wijk en jouw huis is niet verloren! Pak je wapens op, trek je wapenrusting aan en strijd de goede strijd!

Zegen

Ik zegen jou met wijsheid, vreugde en overvloeiende liefde voor je naasten. Dat je ten alle tijde vol vuur zal staan voor de boodschap van het Goede Nieuws. Ik bid dat je nieuwe openbaringen zult krijgen van wie de Vader voor jou is, en dat je Hem dichter bij dan ooit zult ervaren!

Met vriendelijke, hartelijke en zegenende groeten, Robin

Vorig bericht
Gods stem verstaan
Volgend bericht
Intimiteit met de Vader
Menu